No5084模特顾乔楠Cora黑色皮质低胸服饰配超薄肉丝秀豪乳翘臀诱惑写真62P顾乔楠秀人网

No5084模特顾乔楠Cora黑色皮质低胸服饰配超薄肉丝秀豪乳翘臀诱惑写真62P顾乔楠秀人网

或见证将欲发黄者,此一剂分作四服,每服调下五苓散三钱。每服一钱,空心米汤下。

但以临时审其脏腑六气虚实,明其标本,如法治之而已矣。舌心外候本泽红,红深赤色热为轻,外红内紫为热重,滑白寒表少阳经,沉迟细紧脏寒结,干薄气液两虚空,黄黑苔润里热浅,焦干刺裂热深明,黑滑若与三阴见,水来克【注】舌者心之外候,色应红泽为无病也。

呕逆,加母丁香、石连。甚或脉微欲绝,神昏不能言,循衣摸床,叉手冒心等、重困垂危,难辨阴阳,六经莫可凭之怔。

若小便清白,即不大便,为里热未实,表尚未清,法当先从表治也。黄连汤,即黄连、人参、桂枝、甘草、干姜、半夏、大枣也。

痰涎多,加生艾尾叶,用米醋擂取汁,嗽去痰。喘气上逆,加杏仁以降逆也。

予语守真曰∶先生之论如此,何不辟此说以暴耀当世,以革医流之弊,反忍而无言何邪? 或杂病寒饮呕吐者,或寒湿泄泻者。

Leave a Reply