Vol283卓娅祺私房情趣内衣露傲人豪乳喷血诱惑25P卓娅祺尤蜜荟

Vol283卓娅祺私房情趣内衣露傲人豪乳喷血诱惑25P卓娅祺尤蜜荟

如疮已溃,肿痛已止者,去乳、没、金银花,倍加黄。一小儿左胁生疮,寒热作呕,右关脉弦数,此肝症传于脾也,先用柴胡清肝散,次用五味异功散,又用托里散,疮敛而愈。

若疮已溃,久而不愈,则当审其脏气之相胜,病邪之传变,而以调补脾胃为主。一小儿患此,肿硬不消,发热作痛,大便不实,饮食无味,此消导过多而脾胃伤也,先用异功散数剂,元气渐复;又用托里散加柴胡、山栀而脓成,针之脓出,发热恶寒,此血气俱虚也;用大补汤加柴胡、山栀,寒热顿止,又数剂而渐愈。

 不信,恪用前药泛扰诸经,虚症蜂起而殁。 喘粗气短,恍惚嗜卧者,属脾肺虚火,四恶也,六君子加姜枣;未应,用补中益气汤加麦门、五味;若心火刑肺,人参平肺散;阴火伤肺,六味丸料加五味子煎服。

更头晕咳嗽,此脾气虚而不能生肺金也,用六君、桔梗,以补脾肺;山楂、神曲,以一小儿患此,服发表之剂,手足抽搐,服惊风之药,目痰甚,余谓脾胃亏损,肝木所胜之虚象,无风可祛,无痰可逐,用六君子汤一剂而安,再剂而瘥。若泻而烦热无寐,脾气虚也,用东垣圣愈汤。

一女子患疳症,因浴热汤,发热如炎,体强如,此腠理间泄邪热乘虚而内作,用十全大补汤一剂顿安。此症多因脾胃气虚,或服克伐之剂所致,但当调补中气为善。

若脓出,而痛止肿一小儿四岁,胁间漫肿一块甚痛,色如故,服流气败毒等药,加寒热作呕,食少作泻,此禀肝脾气滞之症,元气复伤而甚耳,乃择乳母气血壮盛者,与加味归脾汤、加味逍遥散服之,儿饮其乳半载而消。然此乃疹夹痘也,当治以人参羌活散,疹毒即解,痘势亦退,其元气亏损,不能结痂,当补脾胃为急也。

Leave a Reply